Angst voor de tandarts

Helaas hebben we in Nederland een grote groep mensen met een angst voor de tandarts. Deze is soms ontstaan door behandelingen of ervaringen uit het verleden, maar zijn soms gewoon altijd aanwezig geweest. Angst kan ervoor zorgen dat de tandartspraktijk volledig vermeden wordt. Dit zorgt er echter vaak voor dat uiteindelijk (ernstige) gebitsproblemen ontstaan, waardoor pijn of functionele problematiek ontstaan en uitgebreide behandelingen nodig zijn, die soms vervelend kunnen zijn. Daarom is het belangrijk om het gebit goed te verzorgen en in de gaten te houden, zodat op tijd geconstateerd wordt dat er wellicht klachten kunnen ontstaan.

Bent u angstig?

Inge en Karima hebben beiden veel ervaring met het behandelen van angstige patiënten en kunnen u helpen om de angst zoveel mogelijk te verminderen, zodat u weer regelmatig naar de tandarts gaat. U kunt altijd een afspraak maken voor een consult om te kijken of u het aandurft om weer in de stoel plaats te nemen. Als u aangeeft dat u angstig bent, kunnen we bij de eerste afspraak eerst alleen een kennismakingsgesprek voeren als u dat prettig vindt. U hoeft dan niet meteen op de behandelstoel en dan kunnen we eerst eens inventariseren waar de angst vandaan komt, wat de specifieke angsten zijn en hoe we kunnen proberen om toch te behandelen.