Kwaliteit en klachten

Wij streven naar goede kwaliteit van onze zorg. Wij werken volgens de geldende richtlijnen in de tandheelkunde en zorgen dat wij up-to-date blijven werken door te doen aan nascholing en de ontwikkelingen in de tandheelkunde te blijven volgen.

Indien u onverhoopt een klacht heeft over onze praktijk of een behandeling, kunt u ons dit laten weten. Wij zullen dan proberen samen met u zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer wij geen bevredigende oplossing met u kunnen vinden, is het mogelijk om een klachtenfunctionaris bij het proces te betrekken. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de klachtenregeling van beroepsvereniging KNMT. U kunt uw klacht dan bij de KNMT indienen, waarna de klachtenfunctionaris contact met u zal opnemen en u verder zal proberen te helpen. Wanneer ook dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat bestaat er nog een mogelijkheid om een beroep te doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. De kosten hiervoor zijn € 75,- en het is verplicht om eerst de procedure bij de klachtenfunctionaris van KNMT te zijn begonnen. De Geschilleninstantie Mondzorg zal uiteindelijk met een bindend oordeel komen en eventueel een schadevergoeding toekennen.

Meer informatie vindt u hier: https://knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu