Huisregels

Onze praktijk gaat respectvol om met iedereen en dat verwachten wij ook van u. In de onderstaande informatie kunt u lezen wat bij ons de gang van zaken is.

Eerste afspraak

Wanneer u zich bij ons heeft ingeschreven via de website, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak. U kunt zich ook telefonisch bij ons inschrijven. Voorafgaand aan de eerste afspraak, vragen wij u om uw dossier op te vragen bij uw vorige tandartspraktijk. In verband met privacywetgeving, kunnen wij dit niet voor u doen. U kunt de gegevens (laten) e-mailen naar de beveiligde mondzorgreeuwijkbv@zorgmail.nl of meenemen naar de eerste afspraak. Ook de röntgenfoto’s ontvangen wij graag, zodat er niet onnodig extra foto’s moeten worden gemaakt. Bij uw eerste bezoek, dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zodat wij onze verplichting om uw identiteit te controleren kunnen nakomen. Wij maken geen kopie van uw legitimatiebewijs. Wanneer u zich inschrijft bij ons, maar wij binnen een maand na inschrijving geen afspraak met u hebben kunnen maken, zullen wij u weer uitschrijven.

Afzeggen van afspraken

Indien u onverhoopt niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, vragen wij u deze afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren. Dit kan per e-mail of telefonisch. U kunt bij ons geen voicemailbericht achterlaten, dus indien u ons telefonisch niet kunt bereiken, vragen wij u om een e-mail te sturen. Een afspraak moet minimaal een werkdag van tevoren worden afgezegd. Dit betekent dat een afspraak op maandag al op vrijdag moet worden afgezegd. Wanneer u een afspraak te laat afzegt, kan het zijn dat hiervoor een rekening wordt gestuurd met de code C90 (niet nagekomen afspraak). Deze code wordt niet vergoed door de verzekering.

De kosten voor het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak zijn:

  • Eerste keer, afspraak korter dan 30 minuten: geen kosten
  • Eerste keer, afspraak 30 minuten of langer: € 30,-
  • Tweede keer of vaker bij preventie-assistent of mondhygiënist: € 1,50 per minuut
  • Tweede keer of vaker bij tandarts: € 2,- per minuut
Afspraakherinneringen

Wanneer wij het juiste e-mailadres van u hebben, ontvangt u voorafgaand aan uw afspraak een herinneringsmail. Aan deze herinnering kunt u geen rechten ontlenen, dit is slechts een service vanuit de praktijk. Als u geen herinnering ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet doorgaat. Indien u twijfelt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Te laat komen

Wij verzoeken u vriendelijk om te allen tijde op tijd aanwezig te zijn voor uw behandeling. Wanneer u te laat komt, kan het voorkomen dat wij onvoldoende tijd hebben voor een goede behandeling en dat de afspraak niet volledig kan doorgaan, zodat de patiënten na u hier geen hinder van ondervinden.

Wachttijden

Ook wij proberen zo veel mogelijk op tijd te werken en u niet onnodig lang te laten wachten. Het kan echter soms voorkomen dat een behandeling complicaties met zich meebrengt, waardoor wij langer bezig zijn dan gepland of dat er acute behandelingen tussendoor komen. Wij proberen u hier tijdig van op de hoogte te stellen en hebben er begrip voor wanneer u uw eigen afspraak om deze reden wilt annuleren. Wij vragen u daarom om dit met onze receptiemedewerker te overleggen, als dit geval zich voordoet.

Pijnklachten

Wanneer u last heeft van pijn, verzoeken wij u zo vroeg mogelijk op de dag te bellen. Indien u voor 10.00 uur belt, proberen wij u altijd dezelfde dag nog in te plannen in de agenda. Bij ernstige pijnklachten zal uiteraard altijd zo snel mogelijk een afspraak voor u worden ingepland. Wanneer u een behandeling nodig denkt te hebben, maar u geen pijn heeft, kan het zijn dat u een paar dagen moet wachten, maar dan zullen wij u altijd binnen een week proberen in te plannen.

Regelmatig periodieke controles

Om bovenstaande pijnklachten zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij u regelmatig een afspraak te maken voor een periodieke controle. De frequentie daarvan varieert van elke drie maanden tot eens per jaar. Indien u lang niet in de praktijk bent geweest voor een afspraak en u belt met een pijnklacht of andere klacht aan uw gebit, kan het zijn dat wij u eerst inplannen voor een periodieke controle en niet direct een afspraak voor een behandeling inplannen, omdat wij dan eerst moeten inventariseren welke eventuele problemen aanwezig zijn en hoe deze behandeld moeten worden.
Het is prettig als u direct na afloop van een periodieke controle een nieuwe controle vooruit plant. Zeker als u een combinatie-afspraak met de preventie-assistent of mondhygiënist wenst, kunt u deze het beste ruim van tevoren plannen. Indien u geen afspraak heeft gepland, ontvangt u van ons een oproep als het weer tijd is voor een periodieke controle. U kunt dan contact met ons opnemen voor een afspraak of zelf online een afspraak plannen (dit is echter nog niet mogelijk voor gecombineerde afspraken).

Behandelingen

Wij streven ernaar om van tevoren zo goed mogelijk mondeling uit te leggen welke behandelingen wij adviseren, zodat u van tevoren weet wat u kunt verwachten. Bij uitgebreide behandelingen, ontvangt u hierover schriftelijk informatie. Indien u van tevoren toch nog vragen of twijfels heeft, verzoeken wij u om hierover voorafgaand aan de afspraak al contact met ons op te nemen. Zo kunnen we altijd nog aanpassingen aan de afspraak doen, zodat u altijd de behandeling kunt krijgen die u verwacht.

Begroting

Wij zijn verplicht u een schriftelijke begroting te geven voor behandelingen die boven de € 250,- kosten. Deze begroting proberen wij zo compleet mogelijk te maken, maar de rekening kan toch hoger uitvallen dan begroot, omdat zich bijvoorbeeld complicaties voordoen. Daarnaast is een begroting vanwege tariefswijzigingen altijd alleen geldig voor het betreffende kalenderjaar en niet langer dan drie maanden na het opmaken van de begroting. Wij kunnen voor u van tevoren kijken hoeveel er vergoed wordt door de verzekering op uw verzoek, maar adviseren om dat ook bij uw eigen zorgverzekeraar te controleren, omdat wij bijvoorbeeld niet kunnen zien wat er eventueel aan een andere behandelaar is vergoed.

Betaling

Wij verzorgen de facturering zelf via Payt. U ontvangt uw facturen per e-mail of indien u dat aangeeft per post. Als u vragen heeft over een factuur of declaratie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Indien u geen aanvullende tandartsverzekering heeft of nieuw bent in onze praktijk, kunnen wij u verzoeken om direct na de behandeling af te rekenen. Wij zullen dit dan van tevoren aangeven. Wij verzoeken u om bij voorkeur met uw pinpas af te rekenen.

Uw gegevens

Wijzigingen in uw gegevens dient u zelf door te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet ontvangen correspondentie wanneer u uw wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven. U kunt de wijzigingen direct bij uw afspraak aan de receptie doorgeven, ons telefonisch informeren of een e-mail sturen.

Uw gezondheid

Wij werken met verschillende soorten materialen, geneesmiddelen en behandelingen. Het is daarom voor ons van belang om te weten wat de staat van uw gezondheid is en welke medicijnen u gebruikt. Indien er iets gewijzigd is, horen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt dit het beste direct aan de tandarts of mondhygiënist melden.

Uw eigendommen

Mondzorg Reeuwijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij hebben daarom in alle behandelkamers plaats voor uw persoonlijke eigendommen, zodat u deze niet in de wachtkamer hoeft achter te laten.

Hygiëne

Wij zorgen ervoor dat de praktijk altijd schoon en opgeruimd is. Na iedere patiënt worden de spullen die wij gebruiken vervangen of gedesinfecteerd. Wij vinden het ook prettig als uw mond schoon en fris is en vragen u daarom om kort voor de afspraak uw tanden te poetsen en daarna niet meer te eten. U kunt eventueel ook in de praktijk poetsen (met een wegwerptandenborstel van ons).

Roken

Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook niet met elektronische sigaret. Ook verzoeken wij u om niet op korte afstand van onze praktijkingang te roken.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk.

Mobiele telefoons

Wij verzoeken u om uw telefoon altijd op stil te hebben staan en niet in de wachtkamer te telefoneren, zodat u anderen niet tot last bent.

Uitschrijven

Indien u zich wenst uit te schrijven, willen wij dit graag schriftelijk van u horen. U kunt ons een e-mail sturen en daarin ook het e-mailadres van de nieuwe praktijk vermelden, zodat wij uw dossier kunnen doorsturen.

Wanneer u zelf lange tijd geen afspraak maakt, niet op uw afspraken verschijnt of niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen, kunnen wij u laten weten dat wij voornemens zijn om u uit ons actieve patiëntenbestand te verwijderen. Bij grensoverschrijdend gedrag volgt onmiddellijke uitschrijving.

Suggesties

Wij proberen onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en ons continu te verbeteren. Indien u op- of aanmerkingen heeft, horen wij dat graag. U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen.